UCB Bears笔记
PART 1
UCB
Screenshot 2023-06-19 at 8.12.36 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.12.45 PM

 
PART 2
学院介绍
Screenshot 2023-06-19 at 8.18.28 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.19.17 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.20.30 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.21.44 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.22.50 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.23.28 PM
 
PART 3
新生服务
Screenshot 2023-06-19 at 8.24.53 PM
 
PART 4
衣食住行
Screenshot 2023-06-19 at 8.26.56 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.27.07 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.27.15 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.27.23 PM
Screenshot 2023-06-19 at 8.27.35 PM
Screenshot 2023-06-19 at 11.06.04 PM
 
PART 5
学校风采
Screenshot 2023-06-19 at 11.07.39 PM
Screenshot 2023-06-19 at 11.09.56 PM
Screenshot 2023-06-19 at 11.17.09 PM
 
注意:
©以上文字及部分图片内容为CU原创。严禁抄袭、套改,未经允许不得以任何形式在非CU官方平台传播。
CU保留所有文件材料原创性的一切最终解释权。
如遇文件下载问题,请尝试更换浏览器。如依旧无法成功下载,请点击以下按钮填写“下载问题反馈表单”,工作人员将尽快联系您。谢谢您的配合!